CATEGORIE A - MOTOR

De praktijkcursus


Bij de praktijklessen voor categorie A kunt u kiezen voor losse motorrijlessen, of een normaal cursuspakket. De eerste vijf losse rijlessen bedragen € 26,50 per rijles á 50 minuten.
De vervolgrijlessen bedragen € 28,50 per rijles á 50 minuten.
Met een cursuspakket kan uw voordeel aanzienlijk oplopen!


Voorwaarden


Om het motorrijbewijs te verkrijgen dient u te slagen voor het bij behorende theorie-examen.
Ook wanneer u een rijbewijs B al hebt, dient u het motor theorie-examen af te leggen.
Bent u in het bezit van het autorijbewijs B dan mag u in ieder geval starten met de praktijkopleiding.

Is dit niet het geval dan dient u in het bezit te zijn van een geldig theoriecertificaat om aan de praktijkopleiding te mogen starten.


Vanaf 1 april 2006 mag u het examen "voertuigbeheersing" ook al doen als u een rijbewijs B hebt. Bij het examen "verkeersdeelneming" moet u wel een theoriecertificaat A hebben. De keerzijde


Motorrijders zijn kwetsbaar vanwege de mindere zichtbaarheid, hoge snelheid en gebrekkige bescherming.
De Lier Verkeersopleidingen verzorgt een professionele motoropleiding gericht op veiligheid en zelfstandigheid. Dit leidt er toe dat de risico's tot een minimum worden beperkt.


De Leermiddelen 


Wij beschikken over de juiste theorieboeken voor de motoropleidingen.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons.


1e 14 lessen € 27,50 per les 

CURSUS PAKKET MOTORRIJLES

 

Prijs per les á 45 minuten  

14 lessen á 45 minuten x € 27,50 + 1 CBR Examen -

 

€   30,00

€ 635,00

CBR Praktijkexamen Verkeersdeelnemìng -

Herexamen Motorrijtuigenbeheersing - (excl. Eigen Verklaring)

Herexamen Verkeersdeelnemìng - (excl. Eigen Verklaring)

€ 250,00

€ 140,00

€ 250,00


Alle examenprijzen zijn volgens CBR — tarief, inclusief administratie kosten en de huur van de auto.

 

Prijzen per 1 januari 2018 - Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.